สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การทดลองเชิงทดลองการแทนที่ทรายบางส่วนโดยใช้ฝุ่นหิน