สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แบริ่งสำหรับโรงงานลูกบอลซีเมนต์เกียร์