สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เพื่อทำเครื่องบดเครื่องแต่งกาย