สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ติดตามอุปกรณ์การขุดหน่วยขุดทองเคลื่อนที่