สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทเหมืองแร่เหล็กแห่งชาติ