สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การรั่วไหลของน้ำมันกรวยของ