สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทขายแร่ทองแดงในประเทศเซอร์เบีย