สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายงานโครงการการใช้ทรายป่น