สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขายร้อนกับตลาดที่ดีสามลูกกลิ้งเรย์มอนด์มิลล์