สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หลักการการดำเนินงานสำหรับหม้อไอน้ำถ่านหินแนวตั้ง