สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การนำเสนอในการเพิ่มประสิทธิภาพของปากน้ำโรงงานลูกบอล