สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สถานที่ที่จะหาโรงโม่ในแอฟริกาใต้