สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขนาดโรงงานลูกชิ้นและความต้องการพลังงานมอเตอร์ฟิลิปปินส์