สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบีบอัดโดโลไมต์ที่เป็นที่นิยม