สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการทำให้บริสุทธิ์สำหรับการแยกก๊าซถ่านหิน