สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กล่องประตูน้ำเฮเลนาแคนาดา