สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงบดแนวตั้งขายในจอร์เจีย