สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องแบบแมนนวลเครื่องกัดป้อมปืนแนวตั้ง