สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พารามิเตอร์ทำลายค้อนแนวตั้ง