สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เท้ากรามรับการตกแต่งใหม่ในลอนดอนตะวันออก