สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องจักรปุ๋ยสารขนาดเล็ก