สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการติดตั้งหลุมผลิตแร่เหล็กที่เสียหาย