สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

นำเข้าย้อนกลับค้อนบดตีกลับของ