สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การบำรุงรักษาเครื่องบดซีเมนต์