สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาสกรูป้อนอย่างต่อเนื่อง