สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ระบบไฮดรอลิกในโรงงานลูกกลิ้งแนวตั้ง