สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตท่อน้ำร้อนก๊าซธรรมชาติ