สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปูนซีเมนต์ประมาณค่าใช้จ่ายโรงงาน