สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องจักรบดผลิตค