สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หม้อต้มน้ำมันแก๊สหม้อต้มน้ำมันแก๊สหม้อต้มน้ำร้อน