สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จะซื้อเครื่องเหมืองหินสโตน