สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เม็ดไม้ชีวมวลเม็ดหม้อไอน้ำ