สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กลุ่มเครื่องเซลล์ลอยทองแดง