สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดเรียกใช้เส้นความหนาแน่นแห้ง