สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คั่นแม่เหล็กสำหรับที่มีความเข้มสูง