สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การวิเคราะห์ความล้มเหลวของเครื่องบดอัดกระแทก