สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คู่มือการปรับแต่งเครื่องบดแบบแท่นเก่า