สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การคำนวณกำลังไฟฟ้าของโรงงานปูนซีเมนต์