สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานลูกบอลร้อยแก้วขนาดน้ำเชื้อ