สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซินเซียงเหมืองถ่านหินแบบเปิดหลุม