สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซื้อหน่วยซีเมนต์ซีเมนต์ของลาฟาร์จ