สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การประมวลผลทองคำโดยใช้บอแรกซ์