สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปรากฏการณ์การขาดไนโตรเจนในเครื่องบดคืออะไร