สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ฮาร์ดแวร์ล่าสุดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่