สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แอพลิเคชันเรย์มอนด์บอลมิลล์