สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สินแร่เหล็กมีอยู่ที่ไหนในอียิปต์