สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การดำเนินงานรูปแบบโรงงานลูกชิ้นและขั้นตอนการบำรุงรักษา