สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แร่แมงกานีสคาร์บอเนตเนื้อหาแอฟริกาใต้