สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สำหรับโรงแรมเม็ดหม้อต้มน้ำร้อน