สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเทศเซอร์เบียแกลบเป็นเชื้อเพลิงผลิตหม้อไอน้ำ